A tartalomhoz

Főmenü:


Beszámoló

Közgyűlés > 2013

B E S Z Á M O L Ó
a
Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség
2012. évi tevékenységérőlA Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség 2012-ben az előző évekhez képest bonyolultabb, esetenként nehezebb körülmények között, de elvégezte az éves Munkatervében meghatározott feladatokat.
Az év elején váratlanul érintette tevékenységünket, hogy a hivatásos tűzoltóság szervezetileg kivonult az országos és megyei szövetségből - amivel a taglétszámunk 6 tagszervezettel csökkent - és központi intézkedésre vezető tisztséget hivatásos tűzoltó nem tölthetett be sem országos sem megyei szinten, de még önkéntes tűzoltó egyesületben sem. Véleményünk szerint semmi nem indokolta ezt a lépést, hiszen a tűzoltó hivatást, a szakmát igazán a hivatásos tűzoltók képviselik. Ők vannak legjobban felkészülve erre a feladatra, a hivatásos tűzoltó példaképe lehet egy kistelepülés önkéntes tűzoltóinak, segítheti és sok esetben irányította is a tűzoltó egyesületek munkáját. A 2012. január 14-i Önkéntes Tűzoltó Egyesületek Első Országos Értekezletén, amelyen Fejér megye csaknem teljes meghívotti létszámmal vett részt, az önkéntes tűzoltói mozgalom teljes támogatásáról hallottunk a BM OKF vezetésétől. Egy hónap múlva került kiadásra a hivatásos tűzoltókat korlátozó intézkedés. Fejér megyében a megyei szövetség Felügyelő Bizottsága elnöki funkcióban és Bicske, Mór tűzoltó-parancsnoki beosztásban kényszerű személycserére került így sor.
A Magyar Tűzoltó Szövetségen keresztül kezdeményeztük az intézkedés felülvizsgálatát. Ezt követően kaptunk tájékoztatást arról, hogy az önkéntes tűzoltó egyesületekben a tűzoltó-parancsnoki beosztásokat betöltheti hivatásos tűzoltó és 2012. év végére egy másik állásfoglalás szerint már választott tisztséget is elláthat, amennyiben szakmai ellenőrzési feladatokat beosztásából adódóan nem végez.
Önkéntes tűzoltó egyesületek részére lehetővé tette a BM OKF, hogy a központi adatbázisba közvetlenül rögzítsék a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységüket, amivel tizenegy egyesület élt is. Szükségesnek tartjuk, hogy valamennyi együttműködéssel rendelkező önkéntes tűzoltó egyesület használja ezt a rendszert, mert csak így lehetnek pontos adatok az önkéntes vonulásokról.
Örömmel számoltunk be a múlt évi közgyűlésünkön arról, hogy másik három társ szervezetünkkel sikeresen pályáztunk a Civilházban egy irodára. 2012 szeptemberétől térítés ellenében használhatóak az irodák, így kénytelenek voltunk az állandó jelleget megszüntetni, mivel szerény éves költségvetésünk több, mint felét erre kellett volna fordítanunk. Így csak eseti jelleggel bérlünk a jövőben helységet a Civilházban a későbbiek során.
Tagszervezeteink nemzetközi kapcsolatai a továbbiakban is megmaradtak, Fehérvárcsurgó ÖTE vendégül látta az osztrák Kirchfidisch, Isztimér ÖTE a német Krauchenwies partner tűzoltóit.
Tagszervezeteink rendezvényein meghívások szerint rendszeresen részt vettünk. Magyaralmás ÖTE megalakulásának 120. évfordulóját ünnepelte szeptember 28-án.
Az Elnökségi üléseinket rendben megtartottuk, egy esetben a pályázatok véleményezése okán soron kívüli ülést tartottunk. Valamennyi ülésünk határozatképes volt. A megyei szövetség honlapján szerepeltettük az aktuális eseményeket mind a megyei, mind azon tagszervezeti rendezvényeket, amelyekről információt kaptunk.

Oktatás


Az alapfokú 40 órás tűzoltó tanfolyamokat az első félévben a Munkatervünkben foglaltak szerint tartottuk. Dunaújvárosban és Lovasberényben került sor tanfolyamra, ahol összesen 36 fő szerzett alapfokú tűzoltói képesítést.
A második félévre BM OKF intézkedésre változtatnunk kellett az addig bevált szervezési formán. Az intézkedés kötelezte a megyei igazgatóságokat a 40 órás alapfokú tanfolyamok ingyenes megtartására és így a szervezés teljes mértékben a megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz került. Változott a tematika és a feltétel rendszer. Így került sor 2012. második félévben a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében Fehérvárcsurgón egy 40 órás tanfolyamra, amelyen a helyi önkéntesek mellett csákberényi, iszkaszentgyörgyi, móri, pázmándi, sárosdi tűzoltók, összesen 20 fő tett sikeres vizsgát.
A z ifjúsági tűzoltóverseny versenybírói felkészítésen megyénkből 15 fő vett részt, akik közül 11 fő az országos ifjúsági tűzoltóversenyen kapott bírói feladatot. Köszönjük azt, hogy vállalták a felkészülést és az országos versenyen a bíráskodást. Velük tovább növekedett megyénkben a képzett versenybírók száma. Ebben önállóak lehetünk saját házunk táján a jövőben.


Ifjúsági Tűzoltók

Az ifjúsági tűzoltókkal továbbra is rendszeresen foglalkoztak önkéntes egyesületeink. Kiemelkedő volt ezen a téren továbbra is Pázmánd, Fehérvárcsurgó, Csákvár, Vál, Lajoskomárom, Pusztaszabolcs, Vértesboglár, Mór ÖTE-k.
A fiatalok részére rendszeres elméleti és gyakorlati foglalkozásokat tartottak különösen a tűzoltóversenyek felkészülési időszakában, ami a versenyeken elért eredményekben is megmutatkozott.
Nyári táborozásra került sor Pázmánd ÖTE saját szervezésében. A tábor ideje alatt színes programon vehettek részt a fiatalok, mint pld. budapesti látogatás, vetélkedők, agárdi termálfürdő. De jutott idő a tűzoltó szakmai programokra is.
Csákvári ifjúsági tűzoltók Zala megyében Kistolmácson a XIV. Nemzetközi tűzoltó szaktábor eseményein vehettek részt egy hetes táborozáson. Mindkét táborozást támogatta anyagilag megyei szövetségünk.
Az év végi Mikulás csomag rendelésben nem vettek annyian részt mint egy évvel korábban, így 210 ifjúsági tűzoltó vehetett át Mikulás csomagot. Az önkéntes tűzoltó egyesületek kedves rendezvényeken köszöntötték Mikulás nap alkalmából fiatal tűzoltóikat.


Tűzoltó versenyek

Megszerveztük második alkalommal a Fejér Megyei Tűzoltók megyei tűzoltóversenyét Dunaújvárosban. A versenyen Fejér megyéből 63 raj vett részt, több mint 2011-ben. Örvendetes, hogy az ifjúsági csapatok száma 25 volt. Sikerült a megyei igazgatósággal, Dunaújváros, Sárbogárd, Székesfehérvár hivatásos tűzoltóságokkal közösen, jól felkészült csapatoknak élvezetes és eredményes versenyt szervezni. A megyei verseny védnöke Dr. Dorkota Lajos a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetője, Vargha Tamás Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Cserna Gábor Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármestere és Magosi Lajos tű. alezredes a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója volt.
Sor került 2012-ben is a hagyományőrzők országos versenyére Székesfehérváron. A versenyre különdíjat ajánlottunk fel.
A Létesítményi Tűzoltók Országos versenye 2012. szeptember 15-én Dunaújvárosban került megrendezésre. A versenyt versenybírói részvétellel és különdíjjal támogattuk.
Sárosd ÖTE szervezte az Országos Kismotorfecskendő versenysorozat egyik versenyét Sárosdon. Ezt a versenyt is támogattuk különdíjjal, a legjobb Fejér megyei csapat részére.
Kiemelkedő siker volt Fejér megyének és Pázmánd ÖTE-nek a Gyulán megrendezésre kerülő VI. Országos Ifjúsági Tűzoltóverseny. A megyei versenyt megnyerő pázmándiak egy lány és egy fiú csapattal, Fehérvárcsurgó ÖTE egy vegyes csapattal vett részt a gyulai versenyen. A pázmándi lányok immár sorozatban a második alkalommal nyerték el az első helyet, amivel jogot szereztek a 2013-ban Franciaországban a Nemzetközi Tűzoltó Szövetség (CTIF) által szervezett tűzoltó olimpián a magyar lánycsapatok képviseletére. A pázmándi fiúk harmadik helyezést, míg a fehérvárcsurgói vegyes raj 17. helyezést ért el. Külön dícséretes, hogy Pázmándról a korábbi ifjúsági lány csapatból "kiöregedett" 17-18 éves fiatalok ezen a versenyen már versenybíróként vettek részt. Gratulálunk Pázmánd ÖTE részére ezekért a folyamatosan szép eredményekért. Példaként állítható az a hosszan tartó ifjúsági nevelő munka a többi egyesület elé, amely ilyen szép eredményeket hoz. Név szerint Lőrinc Lászlót és Domak Tiborné Zsuzsát kell említenünk, de a mellettük álló egyesületi tagok és a szülők állhatatos támogatása nélkül nem valósulhatott volna mindez meg.

Pályázatok

Továbbra is szűken csorogtak a pályázati pénzek az önkéntes tűzoltók felé. A szokásos központi pályázat kiírása 2012-ben is csak a második félév elején jelent meg, s mire a bírálat és az elnyert felszerelések kiosztása megtörtént már az év végére értünk. Sajnálatos, hogy a Központi költségvetésben a parlament által biztosított 120 millió forintból pénzt nem kaptak a pályázók, csak ebben az összegben szakfelszerelést. Az egyesületek együttműködési megállapodásokat kötöttek a hivatásos tűzoltóságokkal, amiben vállalták, hogy vonulnak tűz és káresetekhez. A vonuláshoz tűzoltó gépjárművek kellenek, ezek üzemanyaggal tudnak vonulni, évente vizsgáztatni, kötelező biztosítással biztosítani kell őket. A tűzoltók riasztásához valamilyen eszköz, telefon kell, ezek üzemeltetéséhez pénz kell. A szakfelszereléseket szertárban kell tartani, itt világítás, fűtés kell. Ilyen költségeket nem lehet a pályázaton kapott szakfelszerelésekből kiegyenlíteni, csak pénzzel. Egyes egyesületek így kénytelenek voltak saját megtakarításaikat felélni. Hiányosság még, hogy a nyertes egyesületek nem kaptak igazolást az elnyert eszközök tényleges értékéről. Ez azért fontos, mert a közhasznúság egyik mércéje lett az egymillió Ft feletti éves bevétel és akinek más forrásból nem haladja meg a bevétele ezt az összeghatárt a pályázati eszközök értével kiegészítve megtarthatja közhasznúsági fokozatát.
A pályázatok elbírásánál szempont volt az, hogy minden pályázó kapjon szakfelszerelést. A pályázati bírálatban és a felszerelések beszerzésében a BM OKF korrekt módon járt el.
Kevés tűzoltó egyesület nyert el támogatást egyéb pályázatokon, de oktatáshoz eszközöket kapott így Fehérvárcsurgó ÖTE, vagy a megyei szövetség jelentősebb önrésszel számítógéphez és jogtiszta szoftverhez jutott ilyen módon.


Tevékenységünk a Magyar Tűzoltó Szövetségben


Folyamatos és meghatározó volt megyei szövetségünk tevékenysége a Magyar Tűzoltó Szövetségben 2012-ben is. Megyei szövetségünk Elnökségi tagjaiból két tagozat vezetését látjuk el. Udvardi Sándor titkár úr a Létesítményi Tűzoltók Országos Szövetségének (LTSZ) elnöke, a Létesítményi Tűzoltó Tagozatot, míg Mihály János elnök a Tűzoltóverseny Tagozatot vezeti.
Mint már korábban említésre került az országos versenyre a legtöbb versenybírót adtuk a megyék közül. Versenybíróinkra számítanak az országos versenyeken a továbbiakban, de számítunk részvételükre a megyei versenyeiken is.
Az LTSZ két alkalommal hirdetett szakmai napot 2012-ben. Mindkét esetben a megyei szövetségünk is kiküldte minden tagszervezetünknek a meghívót. Szervezetenként egy-egy főt költségmentesen vártak ezekre a szakmai fórumokra. Ennek ellenére kevesen vettek részt megyénkből. Kérjük, hogy a jövőben kísérjék nagyobb figyelemmel a szakmai napokat és használják minél többen szakmai ismereteik bővítésére.

A Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség elvégezte vállalt feladatait. Munkánk során igyekeztünk tagjaink minél szélesebb körű segítésére, érdekeinek tőlünk telhető védelmére. Kérjük, hogy még jobban igényelje minden tagszervezet a segítséget, támogatást. Sokan nem rendelkeznek önálló honlappal. Számukra két lehetőség is adódik. Egyik a megyei tűzoltó szövetség honlapján megjelenni, a másik pedig településük önkormányzatánál kezdeményezni egy saját oldalt. Ez is egy lehetőség, hogy megismertessék településük lakóival tevékenységüket, amivel még több támogatót és szimpatizánst nyerhetnek. Továbbra is kiemelt fontosságúnak tartjuk a fiatalokkal történő folyamatos foglakozást, mert csak ezzel biztosítható az utánpótlás, amely nélkül elsorvad a tűzoltó egyesület, amire számos példát tudnánk felsorolni Fejér megyében.

Végezetül köszönjük a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőinek és beosztottjainak, a hivatásos tűzoltók egész évi támogatását, segítségét, amit a jövőben is igénylünk. Köszönjük minden segítőnknek, támogatóinknak az eddig nyújtott bármilyen segítséget. Kérjük, hogy 2013-ban is legyenek partnereink, támogassanak bennünket, de mi is viszonozzuk mindenkinek erőnkhöz mérten a segítséget. Számíthatnak a Fejér Megyei Tűzoltó Szövetségre és tagszervezeteinkre.
Székesfehérvár, 2013. február 23.


Elnökség


Határozat: A Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség 2012. február 23-i közgyűlése az Elnökség beszámolóját a 2012. évi tevékenységről 30 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazat mellett elfogadta.Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe