A tartalomhoz

Főmenü:


2012

Kovács Lászlóné írásai

A változások tükrében adott számot tevékenységéről és tervezte meg jövőjét 2012. évi Közgyűlésén a Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség


Mint minden alkalommal, a székesfehérvári Megyeháza Réztermében 2012. február 25-én megtartott éves Közgyűlésen is kiváló alkotó légkör, elkötelezett tenni akarás és példamutató összhang jellemezte a Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség munkáját. A levezető elnöki tisztet betöltő Dr.Varga Ferenc alelnök nehezen tudná megszámolni, hogy hány alkalommal irányította már biztos kézzel, hozzáértéssel a negyvenhat tagszervezetet számláló szövetség megjelent képviselőinek fórumát, amelyet jelenlétével megtisztelt Pleizer Lajos, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke, Róth Péter, Székesfehérvár MJV alpolgármestere, Borbély István, az Európa Tanács (EU Tanács Helyi és Regionális Közhatóságok Kongresszusa tagja), egyben a megyei szövetség küldötte, Molnár József tű alezredes, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-helyettese. Ott voltak a térség polgármesterei, tűzoltóparancsnokai, valamint Árvay Gábor és felesége a megye tűzvédelmének egykori legendás alakja, Vida Pál családjának képviseletében.


A Közgyűlés érdemi munkája - a tagsági jogviszonyt érintő közérdekű bejelentéseket követően - Mihály János FMTSZ elnök beszámolójával vette kezdetét, aki az Alapszabályban rögzített és a 2011. évi Közgyűlés által jóváhagyott munkatervben szereplő feladatok végrehajtását ismertette. Mint azt tőle megtudtuk, ezek közül a legfontosabbnak a szakmaiság erősítését tekintették, ami nem volt könnyű, és 2012-ben még inkább nem lesz az, hiszen számos változás van folyamatban a katasztrófavédelem, a tűzvédelem és a polgári védelem terén egyaránt. Új vonás a szövetség életében az is, hogy az elmúlt évben kiemelkedően közhasznú társasággá vált, ami kötelezettségekkel jár. Az FMTSZ a jövőben a szó szoros értelmében is új utakon jár, hiszen az elmúlt évben pályázat útján más tűzvédelmi szervezetekkel együtt elnyert egy kis irodát a Civilházban. Ez azonban nem jelenti azt, hogy hűtlen lenne hagyományaihoz, többek között az önkéntes munkavállalást illetően (ne felejtsük el, hogy 2011 az EU-ban az önkéntesség éve volt!), nem is beszélve a tűzoltók egyik legjellegzetesebb tulajdonságáról, a segíteni akarásról. Szép példáját adta ennek az elmúlt évben a kulcsi partfal csúszás mentési munkálatai és a vörös iszap károsultak megsegítése során a Fehérvári Tűzoltók Egyesülete, a Székesfehérvár HÖT, a Dunaújváros HT, Csákvár - Fehérvárcsurgó és Mezőfalva ÖTE. Köszönet érte.


A beszámoló további részében hallhattunk a pályázatokról, a tagszervezetek partnerkapcsolatairól, a képzés- és továbbképzés helyzetéről. Felkészült, szakmailag jól képzett oktatógárda tette a dolgát, ennek köszönhető, hogy az év során öt helyszínen, százhuszonnyolcan tettek sikeres vizsgát a negyven órás tanfolyamokon. Tanulják a szakmát az ifjúsági tűzoltók is, akik háromszáznál többen vannak a megyében. Pázmánd ÖTE napközis-, Dunaújváros bentlakásos tábort szervezett, akinek pedig ahhoz volt kedve, hogy a vörös kakast megörökítse, rajzpályázat útján tehette.


A tűzoltók életében mindig is fontos szerepet játszottak a tűzoltóversenyek. Nem volt ez másként 2011-ben sem. Színvonalas küzdelmet hozott a Fejér Megyei Tűzoltóverseny 62 csapat részvételével, az LTSZ Dunaújvárosban rendezett országos versenye, a lépcsőfutás-, a sárosdi önkéntesek kismotorfecskendő szerelése. Szép sikert értek el a pázmádi lányok, akik a szlovéniai CTIF ifjúsági tűzoltó olimpián álltak helyt színeinkben.


Az FMTSZ büszke arra, hogy tűzoltói mindenkor jelentős szerepet játszottak az MTSZ életében, vezetőket adva annak. Napjainkban a létesítményi- és a tűzoltóverseny tagozatot irányítja kiválóan megyénk egy - egy tűzvédelmi szakembere. 2013-ban nagy feladat vár a szövetségre: az V. Országos Hagyományos Tűzoltóverseny megrendezése.


Összességében elmondható, hogy az FMTSZ maradéktalanul teljesítette feladatait. Mihály János köszönetet mondott mindazoknak, akik ebben segítségükre voltak. Rabóczky Zsolt, a Felügyelő Bizottság elnöke beszámolójában megerősítette, hogy a szövetség a jogszabályokban előírtak szerint dolgozott. Felkészült vezetői révén megfelelően fogta át tagszervezetei munkáját és támogatta azt. Döntéseit előkészített tervekre alapozta, kiválóan ápolta kapcsolatait, biztosítva általa a működőképességet. Mindezek pénzfelhasználási hátterét Udvardi Sándor FMTSZ titkár beszámolója tartalmazta. Ő ismertette a szövetség közhasznúsági jelentését is. A költségvetés alapján elmondható, hogy az FMTSZ jó gazda módjára, körültekintően gazdálkodott. Továbbiakban szó esett a tagdíjról, melynek mértékét az elnökség továbbra is 15.000 Ft/év mértékben javasolta megállapítani.


A beszámolókat hozzászólások követték. Elsőként Molnár József tű. alezredes, az FMKI igazgatóhelyettese kért szót, aki gratulált az FMTSZ 2011. évi tevékenységéhez és megköszönte azt. Beszélt az elért eredményekről, kiemelve közülük az oktatást, a versenyeket, a hagyományőrzést, és arról is, hogy a tűzvédelem átalakításával kapcsolatos új törvények és jogszabályok új kihívások sorát hívták életre, melyek végrehajtásához sok sikert kívánt. Borbély István (szövetségi tagként) a vízgazdálkodás rendszerével foglalkozott, javasolva annak centralizálását. A Móri ÖTE elnöke, Pál Csaba elmondta, hogy a beszámolókkal egyetért, de azt kezdeményezi, hogy a BM. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató 1/2012. számú utasításának 4. pontjában foglaltakat - tekintettel azok szakmai súlyára - az FMTSZ elnöksége terjessze elő megfontolásra a Magyar Tűzoltó Szövetség felé. A további hozzászólások tanfolyamokkal, illetve "mindenki Csiszár Pista bácsija" részéről a hagyományőrzéssel voltak kapcsolatosak. A felvetésekre Molnár József és Mihály János adott választ.


Az FMTSZ 2012. munkaprogramját a küldöttek előzetesen megkapták. A tervekben minden olyan téma szerepel, amely a szövetség mindennapjait jellemzi, és amely életében meghatározó. Valamennyi tagszervezek számára kiemelt feladat azonban az új követelményeknek való megfelelés, a helytállás.

A Közgyűlés a beszámolókat és a munkatervet egyhangúan, Pál Csaba javaslatát egy fő tartózkodással, nyílt szavazással elfogadta.

Mivel a jelenlegi tisztségviselők mandátuma 2013-ban lejár és a tisztújító közgyűlést előkészítő Választási Bizottság létszáma jelenleg nem teljes, a Közgyűlés a vonatkozó szabályok betartásával Csákvár ÖTE elnökét, Szabó Mihályt választotta be a bizottságba. Változás történt a Felügyelő Bizottság élén is: Rabóczki Zsolt a vonatkozó intézkedés miatt lemondott tisztségéről. A lebonyolított titkos szavazás eredményeként Nagy István (Vál ÖTE) tölti be ezt a funkciót.


A Közgyűlés ünnepi aktussal zárult, a Magyar Tűzoltó Szövetség szolgálati érmeinek adományozásával:

Borbély István (Polgárdi ÖTE) és Györök Ferenc tű. alezredes (Bicske ÖT) 20 éves, Kövecses László (Iszkaszentgyörgy) és Dr. Varga Ferenc (Bicske ÖT) 25 éves, míg Kulcsár Imre (Magyaralmás ÖTE elnök) 50 éves tűzoltói szolgálatát ismerte el a tűzoltó társadalom ilyetén módon. A gratulációkból kijutott a nyugállományba vonuló Lukács Lászlónak is.

Összességében: a Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség 2012. évi Közgyűlése eredményes munkát végzett, betöltötte feladatát.

Kovács Lászlóné


A Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség 2011. évi Közgyűlése
a vélemények tükrében


Hagyományaihoz híven, ezúttal is színvonalas munkát végzett az FMTSZ. A Közgyűlés minden pillanatában lehetett érezni, hogy jelenlévők nemcsak azoknak a kötelezettségeiknek kívánnak eleget tenni, amelyek "hivatalból" hárulnak rájuk, szívügyüknek tekintik azt is, hogy az 1992-ben újjáalakult, jövőre fennállásának 125. évfordulóját ünneplő megyei szövetség legjobb szakmai tudása szerint, egymással és a társszervekkel párbeszédet folytatva, munkakapcsolatot ápolva, jó hangulatban tegye a dolgát. Mindehhez nélkülözhetetlen a kollektív bölcsesség. Ezen gondolatok fogalmazódtak meg bennem a Közgyűlés résztvevői között sétálva. Néhányuktól megkérdeztem, hogy mit várnak (vártak) ettől az alkalomtól. Íme, a válaszok:

Nemes János (Isztimér ÖT és Védő Egyesület elnöke)

Én azt várom, hogy emelkedjen az önkéntes tűzoltó egyesületek elismertsége, erkölcsi- és anyagi megbecsülése.


Géber József (Csákvár ÖTE gépkocsivezetője)

Szeretném, ha több megbízást kapnának az önkéntes tűzoltók. Jómagam hivatásos tűzoltó voltam. Jó volna az ott szerzett ismereteket megőrizni, hasznosítani, tovább adni a fiataloknak.


Borbély István (Polgárdi ÖTE)

Mint a megyei szövetség küldötte, arra vagyok kíváncsi, hogy miben foglal állást ma az itteni csapat. Azt én továbbviszem az országos szövetség ülésére. Egy gondot látok: nagyon kevés a pénz. A polgárdi szervezetnek például nagyon kellene egy tűzoltóautó. Az a levél, amit tegnap kézhez kaptunk, beszabályozza a főállásúak mozgásterét. Gondolom, foglalkozni fogunk vele.


Pinczés Gyula (Polgárdi ÖTE)

Bizonytalan minden, konkrétumokra van szükség ahhoz, hogy megfelelően tudjunk elindulni 2012-ben. Új törvények vannak, amelyekhez alkalmazkodni kell. A köztestület anyagi lehetőségei behatároltak. Információkra várunk.


Vass Gyula (Velence ÖTE elnök)

Az új szabályokról való tájékoztatást és a szövetség munkájának értékelését várom. Szeretnénk megtudni az új terveket, a versenyek időpontját. Van, ami zavar. Vannak olyan hivatásososok, akik szívesen maradnának közöttünk, tisztséget is vállalnának, de ezt az új szabályzás nem teszi lehetővé. Az elmúlt évben egy alkalommal rendeztünk 40 órás tanfolyamot 22 fő részvételével. Többségük még ifjúsági korú, de már voltak bevetésen, ahol sikeresen oltottak. Igazolványokra is szükség volna, hadd dicsekedjenek el az iskolában, hogy közénk tartoznak!


Rigó Dávid (Fehérvárcsurgó ÖTE)

Felvilágosítást szeretnénk kapni a nagy átszervezésről, a módosításokról, az újdonságokról, mert jelenleg nem egyértelmű minden.


Pál Csaba (Mór ÖTE elnök)

A megyei szövetség eddig is példamutatóan dolgozott, a kiegyensúlyozott működés továbbra is biztosított. Amit kérdeztem, és amire állásfoglalási javaslatot tettem, az csak része ennek az utasításnak, vannak más gondok is. Abban bízom, hogy azok az értékes kollegák, akik hivatásos munkát végeznek, ezután is segítik az egyesületeket, mert azok tagjai szakmailag csak a hivatásosoktól tanulhatnak. Most nagy a bizonytalanság, többek között a mi köztestületi tűzoltóságunkkal kapcsolatos gondokat illetően is. Reméljük, hogy "bejáratódik" az új rendszer, és minden a helyére kerül.


Markovics László (ISD Dunaferr LT parancsnok)

Bennem is azok a kérdések fogalmazódtak meg a jogszabályváltozások mai állásával kapcsolatban - különös tekintettel a végrehajtásukkal kapcsolatosakra - mint ami az önkéntes kollegákban. Mi kezdettől fogva kormányrendelet, sőt, jogszabályszintű háttérrel dolgozunk. Abban bízunk, hogy kialakulnak a jogszabályi előírások végrehajtásának azok a körülményei, amelyek a mi vonatkozásunkban is megfelelőbbé teszik a helyzetet a jelenleginél. Most még elég sok a nyugtalanító kérdés ahhoz, hogy megnyugtató válaszokról beszélhessünk. A közgyűlés azzal eredményes munkát végzett, hogy az FMTSZ-be tömörült tűzoltó társadalom kérdéseit gyakorlatilag felvetette, megfogalmazta. Ezek a kérdések bizonyos területeken megnyugtatóak, más vonatkozásban még ki kell alakulniuk a jogszabályi feltételek megvalósítására vonatkozólag. Én azzal az érzéssel állok fel, hogy ezeket a kérdéseket fel kellett tenni. Nem lehet mindent rendeleti úton szabályozni, mert vannak helyi sajátságok. Ezeket nem lehet uniformizálni. Mivel mi sem tartozunk a rendvédelmi szervek közé, egyes intézkedések, amelyek nem jogszabályok, a mi szempontunkból kicsit nehezen érthetőek. Az viszont mindannyiunk érdeke, hogy egységes rendezőelvek szerint, frappánsan működjön a tűzoltóság!


Gurabi Ibolya (Gyúró ÖTE elnök)

Bennünket kevésbé érintenek a változások, mivel hagyományőrző egyesület a miénk. A kötelező együttműködési szerződés értelmében viszont nekünk is van feladatunk. A Közgyűléstől azt vártam, hogy a napirendi pontok alapján közösen sikerüljön olyan döntéseket hoznunk, amelyek a működés szempontjából egyrészt elengedhetetlenek, másrészt hasznosak. A kapott információk nélkülözhetetlenek, át fogjuk ültetni azokat a gyakorlatba. Örülök, hogy (mint minden alkalommal) most is szavazóképes volt a Közgyűlés és sikerült FB tagot jelölnünk.


Az elismerésben részesültek közül Dr. Varga Ferenccel és a nyugállományba vonult Lukács Lászlóval állt módomban beszélgetni.

Dr. Varga Ferenctől, az FMTSZ alelnökétől megkérdeztem: 25 éves tűzvédelmi munkája során mi volt a legnehezebb feladata és mi az, amire a legszívesebben gondol vissza?
A legnehezebb az volt, amikor 1989-ben elvállaltam az elnökséget, mert nem tudtam, hogy mire vállalkozom (most már csak "sima" tag vagyok az egyesületben). A legrosszabb, ami előfordulhat, hogy a Bicske ÖTE az új szabályok következtében szétzilálódik, és 130 év után megszűnik. Hogy mi volt a legszebb? Az, hogy saját két kezünkkel megépítettük az új szertárt és az új szerállásainkat, hogy felvettük a kapcsolatot a németekkel, az erdélyiekkel és a vajdasági magyarokkal, hogy igazán gyümölcsöző, jó kapcsolatok alakultak ki. Örömmel emlékszem vissza a 125 éves évfordulónkra, melyet volt szerencsém levezényelni. A legszebb mindig az, amikor az önkénteseket látom vonulni. Amikor a riasztásra 15 - 20 ember képes megmozdulni,mint amikor árvíz fenyegette a várost. Amikor arról volt szó, hogy a Tiszához kell menni, válogatni kellett a jelentkezők közül, mert mindenki ott akart lenni. Láttam, hogy ezek a fiatalok milyen lelkesek. Hogy mennyire tudják- és értik a szakmát, hogy mennyire önkéntesek és mennyire civilek. És mennyire segítenek másokon. Hát ez szép volt!

Lukács László (Székesfehérvár) az FMTSZ oklevelét és tárgyjutalmat kapott nyugdíjba vonulása alkalmából. A következőkben életútjába nyerhetünk bepillantást:

A székesfehérvári Vadásztöltény gyárban voltam inas, ott ismerkedtem meg a tűzvédelemmel. A MÁV-Előre csapatában fociztam, ezért 1959-ben átkerültem a MÁV járműjavító üzemébe, ahol az első pillanatban beválasztottak a Tűzvédelmi Tanácsba. Szerszámlakatos, majd művezető lettem. Az energiánál dolgoztam, amikor tűzvédelmi vezetővé választottak. Elvégeztem Pesten a két éves középfokú tűzvédelmi tanfolyamot, úgy lehettem vezető. Ez a munka nem ismer munkaidőt. Amikor onnan több, mint 42 év után nyugdíjba mentem, megkérdezték, hogy ellátnám -e a székesfehérvári Szent György Kórház tűzvédelmi előadói teendőit. Elvállaltam. Ez a munkaviszonyom ért véget most. Ha visszagondolok, ismerem a kórház minden zeg-zugát. Ha álmomból felébresztenek, akkor is tudom, hogy az ötszáz darab tűzoltó készülékből melyik hol van, a gyári szám és a törzsszám alapján valamennyi beazonosítható. Szerencsére, csak kisebb tűzesetek voltak, egyszer például karácsonyfatűz, kis műfenyő gyulladt meg a kórteremben. Amikor vidékre kellett vonulni (a kórháznak Bodakajtorban, Bicskén, Csákváron, Enyingen és Sárbogárdon kihelyezett részlege volt), akkor sem fordult elő nagyobb káreset. Inkább csak ellenőrizni jártam ezekre a helyekre, szigorúan, de emberségesen. Szeretni kell ezt a szakmát. És én szerettem.


Végezetül
Mihály János FMTSZ elnököt kértem arra, hogy foglalja össze a Közgyűléssel kapcsolatos mondandóját:

Felgyorsultak a dolgok a múlt évben a jogszabályváltozásokkal, a katasztrófavédelemmel és a tűzvédelemmel kapcsolatban, de ez jó, mert arra készteti a tagszervezeteket, amelyek tették a dolgukat, de elvárták az irányítást, hogy legyenek önállóbbak. Legalább is az, hogy maguktól kitaláljanak valamit, az nem volt jellemző. Értünk el eredményt, változást, de azt vártam és várom, hogy ha szakmai vonalon tettünk valamit otthon, a szűk környezetünkben, vagy ha olyan témakörről van szó egy képzésen, amely a település tűzvédelmét érinti akár megelőzés, akár tűzoltás vonatkozásában, akkor arról beszéljünk! Ehhez adtunk muníciót az éves munkatervben. Az 1/2012-es utasítással kapcsolatban kijött az, amit gondoltam, hogy el kell többször olvasni, értelmezni. Magam is érdeklődöm az országos fórumokon, mert lehet, hogy nem értjük egyformán. A szakmaiságot kell kiemelni, mert az önkéntes egyesületeknél kevés még a középfokon képzett tűzoltó is, viszont kellenek olyan szakemberek, akiktől tanulhatnak, akikre felnéz a falu lakossága. Aki meg tudja mondani, hogy mit miért kell csinálni, hogy kell a megelőzési tevékenységet végezni, miért lesz jobb, gyorsabb a tűzoltó, ha megtanulja a helyes szerelési ismereteket. Ehhez vezető kell. Figyelembe kell venni az ÖTE tagok munkaidejét is. Ez a fórum alkalmas volt a véleménycserére, örülök, hogy meg is történt. Miként örülök annak is, hogy az elmúlt évben nyitottak egymás felé a tagszervezetek, segítve egymás munkáját. Várom az idén is, hogy a szakmaiságot előtérben tartva, még jobban foglalkozzanak a fiatalokkal, ez fontos területe ennek a mozgalomnak.
A Közgyűlés eredményes munkát végzett.

Kovács LászlónéVissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe