A tartalomhoz

Főmenü:


2014

BeszámolókFehérvári Tűzoltó Egyesület 2014 május 10-én tartotta éves közgyűlését.

képek a közgyűlésről:

-------------------------------------------------------------

Móri Önkormányzati Tűzoltóság 2014. május 08-án tartotta soros közgyűlését, amelyen meghívottként részt vett Magosi Lajos tű. ezredes FMKI igazgató, Vizi Ignác tű. alezredes, Benke Dávid Dénes tű. őrnagy székesfehérvári tűzoltóparancsnok, dr. Pálla József Mór város jegyzője, Czachesz Gábor alpolgármester, Mihály János ny. tű. ezredes MTSZ alelnök, Farkas Bozsik Gábor tű. százados FMTSZ titkár.
A közgyűlésen megvitatták és elfogadták az önkormányzati tűzoltóság 2013. éves munkájáról, a költségvetéséről szóló beszámolót, a közhasznúsági jelentést, 2014. évi munka és fejlesztési tervet.
Schmidt Ferenc elnök tartalmas munkáról tartott tájékoztatót, megköszönte a testület tagjainak 2013. évi tevékenységét, helytállását a márciusi hóhelyzetben és a dunai árvízi védekezésben nyújtott munkájukat, kérte a jelen lévők segítségét Mór Kapucinus téren lévő Szent Flórián szobor felújításához.
Magosi Lajos tű. ezredes összességében kiválónak értékelte az önkormányzati tűzoltók 2013. évi törvényes működését.
Dr. Pálla József jegyző megköszönte az önkormányzattal történt jó együttműködést, "..nekem a móri tűzoltóság hivatásos tűzoltóság.." jegyezte meg beszédjében, utalva a helyi tűzoltók jó szakmai munkájára.
Mihály István ny. tű. százados móri tűzoltóparancsnok köszönte tűzoltók helytállását és az önkormányzatnak a köztestület részére nyújtott, az éves szakmai működéshez feltétlenül szükséges támogatást.
Horváth Péter tű. alezredes előző tűzoltóparancsnok kérte a már korábban megkezdődött tervezés folytatását a tűzoltók megfelelőbb elhelyezéséhez, mivel a jelenlegi tűzoltó laktanyából körülményes a kijutás, és az állomány elhelyezése is hagy maga után kívánni valót.
Mihály János ny. tű. ezredes gratulált a helyi tűzoltók 2013. évi eredményes munkájukhoz és tájékoztatást adott az MTSZ, LTSZ, és ÖTOSZ közelgő közös együttműködésének előkészületeiről és az országos tűzoltóversenyről, melyre Mór ifjúsági tűzoltói is készülnek Pál Domonkos irányításával.

Képek a közgyűlésről:


--------------------------------------------------------------------

Közgyűlés Fehérvárcsúrgón


Fehérvárcsurgó Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. március 08-án tartotta 2013. évi beszámoló és tisztújító közgyűlését. Az egyesület tagjai derekasan helyt álltak az év eleji hófúvás okozta közlekedési káoszban, majd kivették részüket Kisapostagon az árvízi védekezésben. 28 alkalommal vonultak tűz-és káresetekhez, segítették a település önkormányzatának tűzvédelmi feladata ellátását, tűzmegelőzési munkát is végeztek. A helyi óvoda és általános iskola fiataljainak oktatást, bemutatót tartottak, de a diák közösségi tevékenységi foglalkoztatásra is felkészültek. Részt vettek a megyei mentőszervezet tevékenységében és csatlakoztak a járási mentőszervezethez is. Sikeresen pályáztak több pályázaton, az igy elnyert összeggel és az önkormányzati jelentős támogatással biztosítani tudták éves működésüket. Képezték tagjaikat 40 órás alapfokú tanfolyamon, kisgépkezelői és szivattyúkezelői vizsgát tett több tagjuk. A kisgépkezelői bizonyítványt a közgyűlésen adta át Jakubek Tibor elnök. Az egyesület tagjai az elmúlt évben több száz önkéntes munkaórát teljesítettek. Mindent együttvéve sikeres évet zártak ezúttal is a fehérvárcsúrgói önkéntes tűzoltók. Az újjáalakulás óta eltelt öt évben végzett főbb feladataikat, elért eredményeiket is összegezték. Gyakorlatilag egy üres, tűzoltó felszerelés nélküli szertárral kezdték. Ma már IFA gépjárműfecskendővel, Ford tranzit tűzoltó autóval, légzőkészülékekkel és számos tűzoltó felszereléssel rendelkeznek. Mindehhez kellett egy nagyon jól összetartó csapat, jó vezetőség és számos támogató, élükön a helyi önkormányzattal, akiknek külön is megköszönték a támogatást. Az eltelt öt év alatt körzetük meghatározó egyesületévé nőtte ki magát Fehérvárcsurgó Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
A közgyűlésen részt vett Benke Dávid Dénes tűzoltó őrnagy székesfehérvári tűzoltóparancsnok, aki megköszönte az egyesület tagjai egész éves munkáját.
A meghívásuknak eleget tett Németi László ny. tű. alezredes a Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség alelnöke, Varga Lajos a Fehérvári Tűzoltó Egyesülete elnöke, Szabó Mihály Csákvár, Weiger Lajos Csókakő, és Nemes János Isztimér ÖTE elnöke.
A Magyar Tűzoltó Szövetség elnökének a dunai árvízi védekezésért elismerő, névre szóló okleveleit Mihály János MTSZ alelnök adta át.


Mivel a vezetőség öt éves mandátuma lejárt, megújították a tisztségviselőket.

Elnök: Jakubek Tibor
Elnökhelyettes: Lehota András
Tűzoltóparancsnok: Mihály István
Ifjúsági vezető: Belopotoczky Árpád
Gazdasági vezető: Filótásné Kiss Judit

Küldöttnek Mihály Jánost választotta meg a közgyűlés.

A rendezvény végén a Nemzetközi Nőnap alkalmából virággal köszöntötték szervezetük nő tagjait.
--------------------------------------------------------------------------------------------


Képek a közgyűlésről:
(fotók: Fehérvárcsúrgó ÖTE)

---------------------------------------------------------------------------

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs közgyűlést tartott 2014. március 08-án.

--------------------------------------------------------------------------------------
Lajoskomáromi önkéntes tűzoltók eredményes évet zártak 2013-ban. Részt vettek az év eleji havazás okozta veszélyhelyzetben. A településük mellett húzódó 64-es főútvonalról kellett menteniük az úton rekedteket. Derekasan helyt álltak a dunai árvízi védekezés időszakában is Kisapostagnál. Az év során 32 alkalommal kellett tűz és káresetekhez vonulni. Minden riasztáskor indultak, s nemegyszer a hivatásos tűzoltókat is megelőzve kezdték meg állampolgáraink mentését.
Jól és okosan gazdálkodtak az év során bevételeikkel, így 2014. évet a múlt évi megtakarításból zökkenőmentesen tudják kezdeni.
Bevételeik forrásai között van Lajoskomárom képviselő testületének egyik tagja felajánlása, miszerint egész évi képviselői tiszteletdíját az önkéntes tűzoltó egyesület támogatására ajánlotta fel már évek óta. Követendő példa lehetne ez más településeken is.
Természetesen nem várják ölbe tett kézzel, hogy a siker megtalálja őket, sokat tesznek jövőjük biztosításáért. Képezik tagjaikat, fiatalokkal foglakoznak és pályáznak. Sikeres pályázatuk több is volt 2013-ban. A legnagyobb eredmény a kissé már megkopott tűzoltó szertár felújítására LEADER pályázaton elnyert 13,5 millió Ft volt. Mivel ez a pályázat utófinanszírozású Lajoskomárom önkormányzata segíti a megvalósítást, amihez természetesen az önkéntes tűzoltóknak is sok-sok munkát kell nyújtani. Az évente újabb tagokkal bővülő egyesületnek nem is jelent akadályt, s már ősszel hozzá is fognak a munkához.


Képek a közgyűlésről:


------------------------------------------------------------------------------
Eredményes munkáról számolt be a 2014. január 18-i közgyűlésen Iszkaszentgyörgy Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetősége.
2013-ban az évet a mohai úton hóakadályban rekedtek mentésével kezdték, de vonultak tűzesethez, balesethez, így Kincsesbányára lakóház tűzhöz, Mohára tarló tűzhöz, Fehérvárcsurgóra trafó tűzhöz, de Csóron, Felsőkincsesen és Kisiszkán is számíthattak rájuk az állampolgárok.
Önként jelentkeztek a dunai árvízi helyzetben a Duna-kanyarhoz, majd Kisapostagra segíteni.
Az éves szakmai képzés szerves részét képező tűzoltóversenyeken minden alkalommal részt vesznek. 2013-ban Móron a megyei tűzoltóversenyen, de megfordultak a hagyományőrző versenyeken is, melyet már szinte nem is rendeznének meg Iszkaszentgyörgy ÖTE nélkül.
Az óvodások részére bemutatót szerveztek, az iskolában részt vettek a tűzriadó gyakorlaton.
Éves költségvetésük kiegészítésére két alkalommal is nyertes pályázatot adtak be a BM OKF pályázaton, ahol tűzoltó felszereléseket kaptak. Szintén bevételt jelentett számukra egy filmforgatás biztosítása.
Az egyesület elnöke Bajkai Istvánné köszönetét fejezte ki az egyesület tagjainak egész évi példamutató munkájáért, köszönte az önkormányzat anyagi támogatását, amely nélkül nem lehetett volna ilyen szinten elvégezni az évközi feladatokat.
Palkovics István tűzoltóparancsnok megköszönte, hogy újból megválasztották tűzoltóparancsnoknak és beszélt a beavatkozásokról, majd a 2014. évi főbb feladatokról.
A gazdasági vezető Kovács Nándorné pénzügyi beszámolójából mindenki megtudhatta, hogy jó helyre kerültek a bevételek, amelyeket az egyesület a szakmai munka biztosítására használta fel.
Részt vett a közgyűlésen Ampli Ferenc alpolgármester, aki tolmácsolta a képviselő testület, az önkormányzat és a település állampolgárainak elismerését. Kiemelte, hogy fontosnak tartja az önkormányzat az önkéntes tűzoltó egyesület tevékenységét és a jövőben is segíti munkájukat.
Mihály János ny. tű. ezredes a Magyar Tűzoltó Szövetség alelnöke köszönetét és elismerését fejezte ki az egyesület vezetőségének és tagságának tevékenységükért, külön kiemelte a hó helyzeti és az árvízi védekezésben kifejtett erőfeszítésüket és a jó együttműködést a szomszédos önkéntes tűzoltókkal, majd szolgálati érmeket és a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökének árvízi elismerő oklevelét adta át az egyesület tagjainak. Emperger János 50 éves, Palkovics István 40 éves, Bajkai István 20 éves, Bajkai Edit, Palkovics Zsuzsanna és Siposné Varga Petra 10 éves szolgálati érmet kapott.

Árvizi védekezésben részvételért elismerő oklevelet kaptak:

Ács László
Bajkai Edit Erzsébet
Bajkai István
Bajkai Istvánné
Bajkai László
Fodor Lajos
Frank József
Kern Károly
Kovács Dénes Nándorné
Molnár Ferencné
Muzs László
Muzs Tibor
Palkovics István
Sipos János

Képek a közgyűlésről:


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe