A tartalomhoz

Főmenü:


2009

Kovács Lászlóné írásai

Egy közgyűlés pillanatai


Számba vette 2008. évi eredményeit, és a jövőre is gondolt a
Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség

Mint 1992-ben történt újjáalakulása óta minden alkalommal, ez évi közgyűlésén is szavazóképes volt a 47 tagszervezetet számláló Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség. Így aztán nem volt akadálya annak, hogy Székesfehérváron, a Megyeháza Réztermének jól ismert falai között megkezdődjön az érdemi munka, melyben első ízben vett részt a szövetség két új tagja: Baracs és Mezőfalva önkéntes tűzoltó egyesülete. A közgyűlésen jelen volt dr. Bende Péter tűzoltó vezérőrnagy, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke (akinek újraválasztása alkalmából sikeres ciklust kívánt dr. Varga Ferenc FMTSZ alelnök, a közgyűlés levezető elnöke), valamint Balsay István, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke és más meghívott vendégek.

Mihály János tűzoltó ezredes, tűzoltósági főtanácsos, az FMTSZ elnöke eredményes esztendőről adhatott számot. A 120. "születésnapját" ünneplő megyei szövetség 2008-ban is meg tudott felelni azoknak az elvárásoknak, amelyek Alapszabályban meghatározott, közgyűlés által jóváhagyott munkatervében szerepeltek.

Kiemelt feladat minden évben az önkéntes- és létesítményi tűzoltók, parancsnokok, elnökök képzése, továbbképzése. 2008-ban Lajoskomáromban, Polgárdiban, Székesfehérváron és Dunaújvárosban került erre sor 40 órás tanfolyamok és szakmai konzultációk formájában, olyan kiváló előadók tolmácsolásában, mint dr. Varga Ferenc, Tóth László, Molnár József, Orosz Csaba és Mihály István. A 2008-ban életbelépett önkéntes tűzoltó egyesületekről szóló törvény megismerésének is köszönhető, hogy több egyesület kötött együttműködési megállapodást hivatásos, vagy önkormányzati tűzoltósággal.

A tanultakat gyakorlatban is hasznosították a megye tűzoltói: a IV. Országos Ifjúsági Tűzoltóversenyen II. helyezést értek el a pázmándi lányok, IV. helyezettek lettek a fiúk, az "Ónodi vándorkupa" összesített versenysorozatban Székesfehérvár csapata érdemelte ki a bronzérmet. Ha fair-play -díjat osztottak volna, az Csákberény ÖTE csapatát illetné, akik kölcsönadták a felszerelésüket a székesfehérvári versenyen. Változatlanul népszerűek a kistérségi tűzoltóversenyek is: közel száz csapat vett részt az éves szakmai felkészülés részét képező megmérettetéseken. Az pedig már tradíció a megyei szövetség életében, hogy aktív részese az országos- és nemzetközi versenyek lebonyolításának.
Fontos feladatának tartja az FMTSZ az ifjúság nevelését, mert ahogy azt Mihály János elnök mondta, ha okosan bánunk velük és partnerként kezeljük őket, biztosíthatjuk a szervezet megújulását és hosszú távú fennmaradását.
A tagszervezetek osztják ezt a véleményt. Például Pázmánd, ahol már az óvodások is ebben a szellemben nevelkednek, és ahol tűzoltó dinasztiák nőttek fel. Ezen az úton jár Vál, Vértesboglár, Gyúró, Iszkaszentgyörgy, vagy például az a Kisláng, ahol bemutatóval egybekötött toborzót szerveztek az iskolában. Az FMTSZ Ifjúsági Tagozatának vezetője, Dobos Tibor is megtesz mindent "gyermekeiért".

Az elnöki beszámolóból megtudhattuk azt is, hogy a tűzvédelemben működők és partnereik munkájának koordinálása, kölcsönös segítése mennyire fontos, ide értve a rendvédelmi szerveket, más társszervezeteket és az önkormányzatokat is.

Örvendetes tény, hogy a megyei szövetség tagszervezetei között nagyon jó a kapcsolat, segítik egymás munkáját. A dunaújvárosi VÉD-SZ Kft. például tűzoltó felszerelésekkel, Bicske szakmai fórummal, bemutatóval. Egy német úr, Manfred Haag, Schwäbisch Gmünd tűzoltóparancsnoka pedig a maga módján: több, mint tíz éve ápolja székesfehérvári kollegáival a nemzetközi tűzoltókapcsolatot. Segítőkészsége Széchenyi Ödön - emlékplakettet ért. Székesfehérvár más terén is példát mutat: helyi kezdeményezésre jött létre a MTSZ Hagyományőrző Tagozata.

Hiányosság viszont, hogy az önkéntes tűzoltó egyesületek nem élnek megfelelően pályázati lehetőségeikkel, pedig az FMTSZ a pályázatíráshoz minden segítséget megad. Sajnálatos továbbá, hogy a honlap vezetése megakadt, ezen a jövőben változtatni kell!

A 2009. évi munkaprogram vezérmotívumai között első helyen változatlanul a szakmaiság, az önkéntes tűzoltók képzettségi szintjének javítása, a fiatalokkal való foglalkozás és az MTSZ munkájának segítése áll.

A hozzászólások sorát Balsay István, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke nyitotta meg, aki köszönteni, és a tűzoltók elmúlt évi munkáját megköszönni jött. Napjaink legfontosabb kérdései közé sorolta az önkormányzatiság továbbfejlesztését, és a helyi közérdek kiszolgálását, főként a biztonságra való törekvést, így a tűzvédelmet is. Mint mondta, a tűzoltók tevékenységét kiemelten fontosnak, és Fejér megyében továbbfejlesztendőnek tartja. Javasolta, hogy egy - egy példamutató kezdeményezés kapjon nyilvánosságot.

Dr. Bende Péter MTSZ elnök is azzal kezdte mondandóját, hogy nagyon fontos, hogy a tűzvédelmi feladatkör hol helyezkedik el. A döntéseknek a helyi biztonságot kell szolgálniuk. A tűzoltói munka eredményességének "mértékegysége" a tűzbiztonság növekedése. Bár erről nincs statisztika, mégis van visszacsatolás: a magyar társadalom rokonszenve. Mivel a tűzoltóság egyedül nem tud megfelelő tűzbiztonságot teremteni, lényegesek a társadalmi kapcsolatok, és hogy legyen meg a helyi kapcsolatrendszer. Volt olyan időszak, amikor Magyarországon minden településen volt templom és tűzoltóság - folytatta, de ez ma már másként van. A tűzvédelem biztosításához megfelelő támogatás kell, ennek érdekében fontos kiállni az önkormányzatoknál maradó tűzvédelem mellett! Az MTSZ feladata az összefogás, az egység megteremtése.

A továbbiakban régi mondást idézett, miszerint "Szerezd meg az ifjúságot, és megnyered a jövőt! - majd az önkéntes tűzoltó egyesületekben folyó tevékenység segítésére és az információáramlás fontosságára hívta fel a figyelmet. "Bízom abban - mondta, hogy a tűzvédelmen belül működő társadalmi szervezetek között is kialakul egy együttműködés, és le tudunk tenni egy olyan közös koncepciót, amely mentén elképzelhető, hogy a tűzvédelem fejlődésnek indulhat a Magyar Köztársaságban".

Ezt hangsúlyozta a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke, Borbély István, Polgárdi polgármestere is, aki szerint hosszú idő után most sikerült olyan együttműködést teremteni az önkormányzati szövetségek és az MTSZ között, amely mindkét szervezet hasznára lehet.

Az FMTSZ Felügyelő Bizottságának jelentése alátámasztotta a beszámolóban, és a hozzászólásokban elhangzottakat. Rabóczki Zsolt FB elnök elmondta, hogy 2008-ban az elnökségi üléseken jól átgondolt, felelős döntések születtek, melyek megvalósítása a vonatkozó szabályoknak megfelelően történt.

A 2008. évi költséggazdálkodásról és a 2009. évi költségvetési tervről részletes írásos anyag állt a közgyűlés résztvevőinek rendelkezésére, nem is volt szükség Udvardi Sándor titkár szóbeli kiegészítésére. Az FMTSZ körültekintően, felelősen gazdálkodott, ez jellemzi terveit is. Megállapításra került az éves tagdíj, a versenyek nevezési díjának mértékéről viszont vita alakult ki.

A közgyűlés napirendi pontjai között szerepelt az FMTSZ Alapszabályának módosítása is, amelyet az időközben bekövetkezett jogszabályváltozások tettek indokolttá. A dr. Varga Ferenc levezető elnök által ismertetett javaslatot, valamint az elhangzott beszámolókat, terveket, jelentéseket a közgyűlés elfogadta.

Mint minden évben, ezúttal is "gazdára talált" a Vida Pál - emlékdíj. A boldog kitűntetett: Fridrich Imre, a váli Önkéntes Tűzoltó Egyesület örökös tiszteletbeli tűzoltóparancsnoka. A vele folytatott beszélgetést "Tettem a dolgom - ennyi az egész" címmel olvashatják honlapunkon.

Kovács L. Piroska

Baracs ÖTE ismét hadrendbe állt


Beszélgetés Szabó Andrea ÖTE elnökkel

Örömteli eseményről számolt be a Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség éves közgyűlésén Mihály János tűzoltó ezredes, tűzoltósági főtanácsos, FMTSZ elnök: két új önkéntes tűzoltó egyesület alakult a közelmúltban a megyében, Mezőfalva nagyközségben, illetve Baracson. Egy csupa élet, határozott, fiatal hölgytől, aki nem más, mint Szabó Andrea, Baracs ÖTE elnöke, megtudtam, hogy ez náluk nem is ment olyan könnyen. Ő maga mondja el a történteket:

Tavaly elhatároztuk, egy lelkes kis csapat, hogy községünkben felújítjuk a tűzoltó hagyományokat. A tűzvédelem nálunk komoly múltra tekint vissza, csapatunk jó eredményeket ért el a versenyeken. Mihály elnök úr segítségével meg is alapítottuk önkéntes tűzoltó egyesületünket, bejegyzése okán felkerestük a cégbíróságot. Akkor jött a meglepetés: él a régi egyesület! Igaz, közel húsz éve nem aktív. A tisztújítást 2009 januárjában hajtottuk végre. Bár az előd egyesület elnöke 2003-ban meghalt, sok régi tagot sikerült felkutatnunk - aminek nagyon örülünk -, ők most tiszteletbeli ÖTE tagokként segítik a munkánkat. Sok relikviát kaptunk tőlük, azokból a "régi, szép időkből".

Feladat van bőven. A legfontosabbal, a szaktudás megszerzésével kezdtünk. 18 fő a létszámunk, 15-en végeztük el a 40 órás alapfokú tanfolyamot. Próbálunk gyakorlatot szerezni. Május 30-án szeretnénk a környékbeli önkéntes tűzoltókkal, a hivatásosok segítségével bemutatót tartani, ahol egy roncsautó szétvágása, majd tüzének eloltása a feladat. Olyan programokat tervezünk, amiből tanulunk, és hogy a "jutalom" se maradjon el, mindezt némi főzéssel kötjük össze.

Levontuk a tanulságot abból is, hogy régi egyesületünk széthullásának oka a kiöregedés volt. Ezért mi a fiatalokat célozzuk meg, már tíz éves kortól. Nem szeretnénk hasonló sorsra jutni, mint a nagy öregek. Eszközparkot nem örököltünk tőlük, próbáljuk megszerezni a legszükségesebbeket. Szerencsére az FMTSZ tagszervezetei között nagyon jó az együttműködés, sok segítséget kapunk minden vonatkozásban. Sikerült megszereznünk a dunaföldvári ÖTE 1969-es Ford Tranzitját, fel lett újítva, levizsgáztatva, működőképes. Most kaptunk felajánlásból egy kismotorfecskendőt, hogy bevetésre készen álljunk.

Arra a kérdésre, hogy mi motivált egy vonzó, csinos fiatal hölgyet arra, hogy ilyen kemény kihívást vállaljon fel, ezt a választ kaptam:

Nagyon szeretek segíteni, tenni a közösségért. Különösen a fiatalok felkarolását tartom fontosnak, hogy ne kallódjanak az utcán, éljék az életüket értelmesen, aktívan, és legyenek tisztában azzal, hogy a tűz nem játék! Az életre kell őket nevelni, jó, ha ismerik a tűz- és katasztrófavédelem alapjait! Így aztán amikor Dócs Imre - aki az ÖTE tűzoltóparancsnoka lett -, felkeresett az egyesület létrehozásának gondolatával, igent mondtam. Igent mondtam azért is, mert régi vágyam teljesült. Mindig vonzott, hogy tűzoltó legyek, de nem volt rá lehetőségem. A páromtól is kedvet kaptam. Ő a dunaújvárosi VÉD-SZ. KFT. létesítményi tűzoltója.

Zárszóként úgy érzem, egy rövid mondat még ide kívánkozik: Jó munkát, sok sikert Baracs ÖTE!

Kovács L. Piroska

Tettem a dolgom - ennyi az egész


Beszélgetés Fridrich Imrével, a váli Önkéntes Tűzoltó Egyesület Vida Pál -
emlékdíjjal kitűntetett örökös tiszteletbeli parancsnokával

Hagyomány immár a Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség életében, hogy a maga módján kapcsolja össze gazdag tűzoltó múltját és a cselekvő jelent. A Vida Pálról elnevezett emlékdíj tisztelgés a jeles előd, a köztiszteletben álló névadó életműve előtt, egyben lehetőség példaértékű szolgálat elismerésére. Bár az alapító okirat szerint évenként hárman részesülhetnek ebben a kitűntetésben, 2009-ben egyedül Fridrich Imre, Vál önkéntes tűzoltóinak örökös tiszteletbeli parancsnoka érdemelte ki a megyei szövetség díját, melyet az FMTSZ éves közgyűlésén Mihály János tűzoltó ezredes, tűzoltósági főtanácsostól, a szövetség elnökétől vett át.

Már a laudátumból is kiderült, hogy Fridrich parancsnok életében meghatározó helyet foglal el a tűzoltólét. Hogyan kezdődött? - kérdeztem az ünnepeltet.

1952-ben lettem tűzoltó, és a mai napig az egyesület tagja vagyok. A példa adódott: édesapám - aki a mezőgazdaságban dolgozott - tűzoltó volt. Sajnos, nem sokat tudott mesélni, mert 1945-ben meghalt. Én nyolc éves voltam akkor. Emlékeimben most is él, amikor futott a vasvillával, vagy amikor a fecskendővel mentek tüzet oltani. Ma is megvan a csíkos ruhája, a fényképek.

Az 50-es években azoknak, akik az iskolából kimaradtak, kötelezően előírták, hogy legyenek tűzoltók. Utána sokan elmentek katonának, nem jöttek vissza. Én viszont maradtam, és azóta is híven szolgálom a falút: 1976-ig a versenycsapat aktív tagjaként, 1977-2007-ig, azaz kereken harminc éven át az ÖTE tűzoltóparancsnokaként. Mihály ezredes úr a kilencedik megyei parancsnokom. Hogy hogyan telt el ez a sok év? Tettem a dolgom - ennyi az egész.

Ilyen hosszú idő alatt sok minden történik egy egyesület és parancsnoka életében.

Valóban. Igyekeztünk dicsőséget szerezni ennek a szép kis falúnak és Fejér megyének. Sikerült. Felejthetetlen emlékeim vannak a "régi szép időkből", amikor még az én csapatom időeredményét mérte a stopperóra! Nagyon jól szerepeltünk itthon és külföldön egyaránt. Sokfelé jártunk: Szombathely, Pápa, Egerág, Almásfüzitő csupa kedves emlék. Kétszer vettünk részt országos versenyen, 1968-ban és 70-ben, de megálltuk a helyünket Ausztriában és Németországban is, ahonnan ezüst, illetve bronz minősítéssel tértünk haza. Nem is emlékszem, hogy vesztes csapat tagja lettem volna valaha az alatt a huszonkét év alatt, amíg versenyeztem.

A családom tagjai előtt sem ismeretlen a tűzoltóversenyek légköre, mert a feleségem, Erzsike és a lányom, Évi is tűzoltó. Büszke vagyok rájuk és csapataikra: '86-ban az asszonyok országos elsők lettek Szekszárdon, '92-ben Zalaegerszegen ők is és a lányomék is másodikak.

Úgy tudom, az utánpótlással sincs gond. Sikerült a tapasztalatokat átadni.

Szerencsére. Azelőtt mindig csak egy csapattal mentünk versenyre. Amikor én lettem a parancsnok, úgy szerveztem, hogy négy - öt - hat, sőt, az utóbbi időben már (az iskolások bevonásával) tíz csapat állt rajthoz. 1977-ben a VII-VIII. osztályos lányok országos elsők lettek, és négyen kijutottak Bulgáriába nemzetközi versenyre. 1979-ben egy csapattal Ausztriában voltunk, ahol az előkelő II. helyezést sikerült megszerezni. Azóta sem ért el jobb eredményt külföldön ifjúsági csapat.

Emlékszik arra a napra, amikor ön állt először a startvonalra?

Hogyne. Bicskén volt, 1954-ben. Kerékpárral mentünk. Sári János volt a megyei parancsnok. Nekik sem volt akkor még személykocsijuk, egy Csepel teherautóval jöttek. Feldobáltuk a kerékpárokat, úgy mentünk a verseny színhelyére, az olajtelephez. Akkor még olyan idők voltak - nevet. Nagyon boldogok voltunk. Még a kezdetleges szürke zsávoly ruha is tetszett, ami nem volt valami előkelő uniformis. Most viszont van egy különleges, szép fekete egyenruhánk, én csináltattam. Olyankor viseljük, ha örökre távozik közölünk egy-egy tűzoltó barátunk, vagy hozzátartozója. Több, mint harmincan kísérjük utolsó útjára ebben az ünnepi viseletben.

Egy önkéntes tűzoltó egyesület élete nemcsak versenyekből áll. Hogy értékeli a váli tűzoltók munkáját?

Jó kollektíva jött össze. Az önkormányzat és az egyesület megalakította a köztestületi tűzoltóságot. Hat községet látnak el a fiúk. Van egy német kapcsolatunk, tőlük sok segítséget kapunk. Ha kell, eredményesen tudunk ténykedni. Példa erre a tabajdi szénakazal tűz, amit nagyon gyorsan, határozottan eloltottunk. Válban viszont - a tűz már csak ilyen - a szomszédom házának teteje minden igyekezet ellenére a tűz martaléka lett.

A Vida Pál-emlékdíj rangos kitűntetés. Számított rá, hogy megkapja?

Pályafutásom során századosi rangig jutottam. Kétszer kaptam kitűntetést, a Tűzrendészeti Érem arany fokozatát. Amikor kézhez vettem az FMTSZ éves közgyűlésére szóló meghívót, akkor már gondoltam, hogy nem véletlenül kaptam. Nagyon örülök ennek a szép gyűrűnek, akár sírni tudnék - simítja végig a kezét. Nagy becsben fogom tartani. Nem viselem - esetleg ünnepnapokon.

Kovács L. Piroska


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe