A tartalomhoz

Főmenü:


2013

Kovács Lászlóné írásai

----------------------------------------------------------------------------------------------Éves közgyűlésén értékelt és tervezett
a Fejér Megyei Tűzoltószövetség


Székesfehérváron, 2013. február 23-án tartotta meg 2012. évi beszámoló közgyűlését az FMTSZ. Mint az 1992-ben újjáéledő szervezet életében minden alkalommal, ezúttal is összhang és tenni akarás jellemezte munkájukat. A bevált gyakorlathoz viszonyított eltérés csupán annyi volt, hogy ezúttal nem a Megyeháza Rézterme adott otthont a szép számú meghívott vendégnek és a szövetség tűzoltóinak, akiknek sorában - hagyományteremtő szándékkal - először szerepeltek a tagszervezetek képviselői között ifjúsági és gyermek tűzoltók is. Arra pedig jó oka volt az FMTSZ elnökségének, hogy a bevált helyszínt megváltoztassa: a megalakulásának 125. évfordulóját ünneplő Fejér Megyei Tűzoltószövetség jubileumi közgyűlését a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság épületében tartotta, ahol méltó módon tisztelgett hagyományai előtt, miként erről honlapunkon olvashatnak. A két alkalmat össszekötendő változott a helyszín.

A közgyűlést Mihály János ny. tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos, a szövetség elnöke nyitotta meg. A meghívott vendégek sorában köszöntötte Dobson Tibor tű. dandártábornokot, a BM. OKF. Közönségszolgálati Iroda vezetőjét, a Magyar Rendvédelmi Kar elnökét, Dr. Papp Antal tű. ezredest, a BM. KOK igazgatóját, Fülep Zoltán tű. ezredest, a BM. OKF. Tűzoltósági Főosztály vezetőjét, Dr. Balogh Ibolyát, a Fejér Megyei Kormányhivatal főigazgatóját, Pleizer Lajost, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnökét, Czahesz Gábort, Mór alpolgármesterét, Gyóni Andrást, Székesfehérvár MJV. Önkormányzata családvédelmi és közbiztonsági feladatköröket ellátó tanácsnokát, Paál Hubát, az 1992-ben újjáalakult FMTSZ első elnökét, Vida Pál leszármazottait, Magosi Lajos tű. alezredest, az FMKI igazgatóját valamint az igazgatóság vezetőit, tűzoltóparancsnokait és dolgozóit, Nagy Lajos tű. alezredest, a Fejér Megyei Polgári védelmi Egyesület elnökét, Pápai Imrét, az OM vezető tisztjét és természetesen a tagszervezetek képviselőit, megkülönböztetett figyelemmel az ifjúsági küldöttekre.


A köszöntést követően jelenlévők megválasztották a közgyűlés a jegyzőkönyvvezetőjét Vizi Ignác tű. százados (Mezőfalva ÖTE) és a hitelesítőket: Pál Csaba (Mór ÖTE elnök) és Szabó János (Fejér Megyei Szent György Kórház) személyében. Ezt a tervezett napirend elfogadása követte. Mivel a résztvevők előzetesen minden anyagot megkaptak és azok az FMTSZ honlapján is olvashatók, tartalmi részük ismertetésére sem a közgyűlésen, sem ezen beszámolóban nem kerül sor, kizárólag az események leírására szorítkozom.


Mielőtt az érdemi munka megkezdődött volna, Mihály elnök úr elmondta, hogy a 45 tagszervezetből álló FMTSZ létszáma tárgyévben 41-re csökkent. Ennek oka az, hogy a Pentele ÖTE létszáma nem haladja meg a 10 főt, ezért megszűnt, Mór és Bicske HÖT szabályzási változások következtében kényszerült tagságától megválni, Dunaújváros HÖT pedig tagsági viszonya megszüntetését kérte.


A már ismert írásos anyaghoz Mihály János az alábbi szóbeli kiegészítéseket tette:


Azt a célt, amelyet a szövetség maga elé tűzött, szinte maradéktalanul teljesítette. Az MTSZ és a megyei szövetség között jó a kapcsolat. Az önkéntes egyesületek vonatkozásában probléma, hogy beszűkültek pályázati lehetőségeik (erre konkrét példa is elhangzott), a civil szervezetek részére biztosított pénzforrások mértéke is csökkent. Az oktatás témaköréhez: Lehetőség nyílt arra, hogy 40 órás ingyenes tanfolyamra pályázzanak a tűzoltók. 2012-ben 36 fő sajátította el az alapfokú ismereteket. Gépjárművezetői tanfolyam viszont nem volt, pedig lenne rá igény. Elismerés illeti a pázmándi lány csapatot, akik az MTSZ országos versenyén elért győzelmükkel jogosultságot szereztek arra, hogy hazánkat képviseljék a CTIF soron következő, Franciaországban megrendezésre kerülő versenyén. Hagyomány immár, hogy a különböző tűzoltóversenyek lebonyolításához Fejér megye ad versenybírókat. Így volt ez 2012-ben is: 20 fő vett részt a felkészítésen, országos versenyen pedig 11 fő jól képzett versenybíró tette a dolgát. A színvonalas munkához Pázmád, Kisláng, Fehérvárcsurgó nyújt segítséget.


Kiemelt feladatának tartja az FMTSZ a fiatalokkal való foglalkozást, hiszen ők a jövő letéteményesei. Különösen a kisebb települések alkalmasak erre, ahol mások a lehetőségek. Fiatalokkal lehet hosszú távra tervezni, általuk lehet fenntartani az egyesületet - mondta az elnök, majd megköszönte a pázmándi óvodásokat felkészítő Dömör Tiborné, Zsuzsa munkáját. A továbbiakban a színvonalas, színes táborokról, majd a tűzoltóversenyekről esett szó, melyek afféle "sikersportágnak" számítanak a szövetség életében. Csak egyetlen példa: A dunaújvárosi versenyen 63 raj indult. Mihály János felhasználta az alkalmat, hogy köszönetet mondjon a verseny védnökeinek: Dorkota Lajosnak, a Megyei Kormányhivatal elnökének és Cserna Gábornak, Dunaújváros MJV polgármesterének. A versenyek sikerének hátterében azért az is ott van, hogy jó kezekben van ez a munka, hiszen az MTSZ versenytagozatának Mihály János a vezetője.


A beszámoló kiegészítése a köszönet szavaival ért véget. Az elmúlt év eredményei nem jöhettek volna létre a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az önkormányzatok, az önkéntes egyesületek, a tagszervezetek megfelelő hozzáállása nélkül, ők viszont az FMTSZ támogatására számíthatnak mindenkor.


Ezután hozzászólások követték. Elsőként Pál Csaba, Mór ÖTE elnöke kért segítséget pénzügyi témában, miszerint pályázatot a jövőben az a szervezet adhat be, amely kettős könyvelést vezet. Erre csak szakképzett könyvelő képes, a könyvelőirodák munkáját viszont az önkormányzati támogatásból élő kis szervezetek nem tudják finanszírozni. Egy év halasztásra ugyan van kezdeményezés, de többre lenne szükség - mondta Pál Csaba. A probléma ismert, gazdasági vezetőnkkel mi is szorgalmazzuk a megoldását - válaszolta az FMTSZ elnöke, de törvény lévén, kötelező bevezetni.


A következő hozzászóló, Borbély István (Polgárdi ÖTE) azt javasolta, hogy gyűjtse össze a szövetség a működésből eredő problémákat, azokat, amelyeket nem lehet megyei szinten megoldani, vagy törvényi utasítás, vagy központi rendelkezés szükséges hozzájuk a végrehajtást illetően.


Az FMTSZ Felügyelő Bizottságának beszámolóját annak elnöke, Nagy István terjesztette a közgyűlés elé. Mint mondta, az FMTSZ 2012-ben is megfelelt Alapszabálya előírásainak és az egyéb jogi követelményeknek, működését és gazdálkodását tekintve egyaránt. Rendellenességet, hiányosságot az FB nem tapasztalt. Az elnökségi ülések mindenkor határozatképesek voltak, azokon felelős döntések születtek. A szövetség ügyvitele szabályos volt, betartva a pénzügyi és bizonylati fegyelmet. A 2013 -ra előirányzott reális tervek (ld. honlap) megvalósításához megfelelő anyagi háttér,1.504.867 Ft záró pénzkészlet áll a szövetség rendelkezésére.


Pénzügyekről volt szó a továbbiakban is, a szövetség titkára, Udvardi Sándor LTSZ elnök "előadásában", aki a 2012. évi pénzügyi terv megvalósulásáról és a a 2013. évi pénzügyi tervről szólt (ld. honlap), majd javaslatot tett arra, hogy az éves tagdíj mértéke - 15.000 Ft/év - maradjon változatlan. Az FMTSZ közhasznúsági jelentését Kaposvári Erika ismertette.


A beszámolókat ismét hozzászólások követték. Nemes János (Isztimér ÖT és Védő Egyesület), felhívta a figyelmet arra, hogy 2014-ben lejár a jelenlegi elnökség mandátuma, javaslatokat kért a tisztújításhoz.

Az FMTSZ 2012. évi közgyűlése a beszámolókat a kiegészítésekkel együtt egyhangúan elfogadta és megszavazta.

Az "egyebek" című napirendi pontban Mihály János közérdekű témákról szólt. Elmondta többek között azt, hogy 2013-ban Fejér megye nyerte el az V. Hagyományos Országos Tűzoltóverseny rendezési jogát, és azt is, hogy nyomdai előkészítés alatt áll Csiszár István új könyve. Beszélt a tűzoltóversenyek jelentőségéről, amelyek, mint mondta, nem öncélúak, majd köszönetét tolmácsolta mindazok felé, akik támogatták a szövetséget. Végül megköszönte a tagszervezetek munkáját.


Első ízben fordult elő az FMTSZ életében, hogy a közgyűlés munkáját műsor színesítette. Az ifjúsági tűzoltókra hárult ez a feladat, akik színvonalasan és szemmel láthatóan szívesen tettek eleget e felkérésnek.

Miért SZERETNÉK tűzoltó lenni? - tették fel a kérdést önmaguknak a jövő reménységei, köztük ….. és a fehérvárcsurgói gr. Károly József iskola két kisdiákja, a hatodik osztályos Bús Dávid és a mindössze negyedikes Pintye Csaba Márton. Íme ….válasza, aki a közgyűlés nyilvánossága előtt tett hitvallást: "Tudom, hogy a tűzoltó egy nehéz hivatás, ahol embereknek segítenek nap, mint nap. Izgalmas, látványos munka, az emberek megbecsülésének, tiszteletének kihívása, és az érzés, hogy valakinek segítettünk. És tudják, hogy ez egy veszélyes munka, és bármi történhet velük, de mégis csak arra gondolnak, hogy megmentsék a bajba jutott embert. És én ezért szeretnék Tűzoltó (így, nagy betűvel) lenni, hogy segítsek másokon".
Kratancsik Dóra életében, aki a Pázmándi ÖTE tagja, már megvalósult a nagy álom. Ő már arra a kérdésre adott nyilvános választ, hogy miért LETT tűzoltó: Elmondta, hogy az ő esetében "az élet hozta a tűzoltós dolgokat". Édesapja gyermek tűzoltó volt, később vonulós, édesanyja felnőttként lépett a tűzoltók táborába. Dóra és testvére belenőtt ebbe a világba. "Óvodásként több más tűzoltógyerekkel bemutatókat tartottunk Pázmándon és a környező településeken. Kis kordéval, műanyag vödrökkel kis tálcatüzeket oltottunk el. Majd általános iskolás koromban nem volt kérdés, hogy részt veszek a tűzoltóversenyeken, folyamatosan, mindig a koromnak megfelelő csapatban. Először a 800-as kismotorfecskendő szerelő versenyeken, majd a CTIF ifjúsági tűzoltóversenyeken. Miután tavaly "kiöregedtem" ebből, részvettem a versenybírói felkészítésen, így ma már bíróként tevékenykedem tovább". Dóra még itt sem állt meg. Érettségi után nagy kérdés volt a pályaválasztás. És ő döntött: ma a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építőtudományi Karának tűz- és katasztrófavédelmi szakirányú hallgatója, aki mint mondja: "Remélem, a diploma után hasznos tagja lehetek majd a tűzoltó társadalomnak hivatásszerűen is, illetve Pázmándon is lesz mindig valami, amiben szerepet tudok vállalni, hiszen az egyesületnek is köszönhetem, hogy ezt a pályát választottam".

Horváthné Ember Kingát, Dég Önkormányzatának tagját viszont mát úgy kérték fel arra, hogy legyen a 35 főből álló helyi ÖTE elnöke. Szívesen vállalta, tervek sokaságával. Leginkább a fiatalokkal szeretne foglalkozni, kihasználva a versenyzési lehetőségeket. Jó ez a közösség - mondja. A múltkor le kellett takarítani a gépjárműfecskendőt, pillanatok alatt összegyűlt a fél falu. Értük érdemes dolgozni! A közgyűlés szünetében alkalmam volt szót váltani Botka Józseffel, aki közel 25 éve tűzoltó, Bálint Attilával, aki még régebben és Demeter Ernővel, aki 12 éves kora óta tartozik a csapatba. Legemlékezetesebb tűzoltó élményükről kérdeztem őket. Egy emberként állították, hogy bár sokszor készítették elő a hivatásosok munkáját lakástűz, pincetűz és más káresemény alkalmával, egy több napig tartó erdőtüzet nem tudnak elfelejteni. A mindennapokban is szívesen vannak együtt, bemutatókat tartanak, segítik az ifjúságiakat, még a szomszédos település, Bodmér védelmét is ellátják.


Dr. Bittera Zoltán okl. gépészmérnök meghívott vendégként volt jelen a közgyűlésen. Érdeklődéssel hallgatta az elhangzottakat, bár gondolatai a múltban kalandoztak. Joggal büszke dédnagyapjára, a legendás Vida Pálra. Kérdésemre válaszolva elmesélte, hogy úgy alakult ki a kapcsolat családja és az FMTSZ között, hogy amikor egy alkalommal a család lerótta kegyeletét Vida Pál sírjánál a székesfehérvári temetőben, meglepetéssel fedeztek fel egy ismeretlen koszorút. A megyei szövetség tagjai hajtottak fejet ily módon a híres előd emléke előtt. A család szívből köszöni ezt a megható gondoskodást.


Ki tudja? Talán a mostani tűzoltók között is vannak olyanok, akikre egyszer majd hasonló megbecsüléssel fog gondolni az utókor. Addig viszont mindenki teszi a dolgát, miként 2013. február 23-án, az FMTSZ kiválóan előkészített és lebonyolított éves beszámoló közgyűlésén is, amely betöltötte rendeltetését.


Kovács Lászlóné

"
Méltóképpen ünnepelte megalakulásának 125. évfordulóját a
Fejér Megyei Tűzoltószövetség


2013. február 23- a piros betűs ünnepként fog bevonulni a Fejér Megyei Tűzoltószövetség történetébe. Ezen a napon nemcsak kötelezettségének, az éves beszámoló közgyűlés megtartásának tett eleget a szervezet, hanem módot talált arra is, hogy125 év távlatából ünnepélyes keretek között gondoljon elődeire, fejet hajtva emlékük előtt.

Az ünnepi pillanatokra a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság székesfehérvári otthonában került sor az éves közgyűlését követően. A magasztos eseményt megtisztelte jelenlétével:
Dobson Tibor tű. dandártábornok, a BM. OKF Közönségszolgálati Iroda vezetője, a Magyar Rendvédelmi Kar elnöke
Dr. Papp Antal tű. ezredes, a BM. Katasztrófavédelmi Oktatási Központ igazgatója
Fülep Zoltán tű. ezredes, a BM OKF Tűzoltósági Főosztály vezetője
Dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Kormányhivatal főigazgatója
Pleizer Lajos, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke
Czahesz Gábor, Mór alpolgármestere
Gyóni András, Székesfehérvár MJV Önkormányzata családvédelmi és közbiztonsági feladatköröket ellátó tanácsnoka
Paál Huba, az 1992-ben újjáalakult FMTSZ első elnöke, valamint a korábbi vezetőség tagjai
Dr. Bittera Zoltán és Dr. Bittera István, Vida Pál dédunokái és feleségeik,
Árvay Gábor, akinek nagyapja Vida Pál bérmafia és felesége
A Vida Pál-díj korábbi kitüntetettjei
Magosi Lajos tű. alezredes, az FMKI igazgatója
Nagy Lajos tű. alezredes, a Fejér Megyei Polgári védelmi Egyesület elnöke
Az ünnepi eseményen jelen voltak az FMTSZ tagszervezeteinek képviselői és ifjúsági tűzoltói.

A jubileumi közgyűlés az FMTSZ elnöke, Mihály János ny. tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos köszöntő szavaival vette kezdetét. Mint mondta, 125 év fontos évszám, küzdelmek tanúja. A fáklyavivők helytállása, példamutatása ma is kötelez. Azt, hogy mi történt a gróf Cziráky Béla megyei főispán, MOTSZ elnök, Kempelen Imre mohai földbirtokos, a Székesfehérvári Önkéntes Tűzoltó Testület elnöke és e testület titkára, Vida Pál tű. segédtiszt, számtanácsos kezdeményezte, 1888-ban megalakult megyei szövetség életében ez alatt az egy és negyed évszázad alatt, azt Rabóczki Zsolt tű. főhadnagy ismertette, majd elszavalta Váci Mihály: „Még nem elég” című versét is. Mondandóját József főherceg szavaival zárta: „Kívánom, hogy az Úristen támogasson bennünket és segítsen fejleszteni ez áldásos intézményt és éltesse mindazt a tűzoltót, aki erre a szép pályára lép ennek a hivatásnak él”. A 125 éves FMTSZ történetét honlapunkon olvashatják.

Nemcsak az FMTSZ, hanem ahogy ő nevezte, az egész magyar „tűzoltó ügy” lánglelkű motorja, fáradhatatlan vezére, szervezője, tanítója volt egy személyben Vida Pál, a „talpig ember”. A jubileumi közgyűlésen jelen voltak ma élő rokonai, köztük Dr. Bittera Zoltán okl. gépészmérnök, aki a család nevében szólt. Meleg szavakkal köszönte meg azt a gondoskodást, ahogy az FMTSZ őrzi dédnagyapja emlékét. Vida Pál életéről és munkásságáról többet is megtudhatnak honlapunkról.

Az FMTSZ 2001 óta Vida Pál-díjjal ismeri el az arra érdemesek tűzvédelem területén nyújtott kiemelkedő munkáját. 2013. díjazottai a szövetség elnökétől vehették át a rangos elismerést:

Elsőként Csiszár István ny. tű. alezredes, mindenki „Pista bácsija”, aki vonulós tűzoltóként kezdett és elismert szaktekintélyként ment nyugdíjba. Szolgálata alatt főként a tűzmegelőzési munkában nyújtott maradandót, de nevéhez fűződik az alcsúti mászóház felújítása is. A tűzoltómúlt kutatásának, bemutatásának és ápolásának elkötelezett híve. Megírta a „Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség Története” és a „Fejér Megyei Lánglovagok Élén 1873 – 2003” című könyveket, valamint a székesfehérvári tűzoltólaktanya történetének kéziratát. Levéltári kutatásai révén van átfogó ismeretünk a megye tűzoltó egyesületeinek megalakulási időpontjáról és munkájáról – állt a laudációban.

A nagy elődről elnevezett díjjal ismerte el az FMTSZ Molnár József tű. alezredes, az FMKI kiemelt főelőadójának tevékenységét is, aki tűzoltói szolgálatának kezdete óta segíti a létesítményi- és az önkéntes tűzoltók munkáját. Nemcsak szervezi az alapfokú tanfolyamokat, hanem oktatóként szaktudását is megosztja a hallgatókkal. A megye elismert mentőtűzvédelmi szakembere. Részt vesz a tűzoltóversenyek szervezésében és lebonyolításában. Önzetlen munkájára mindenkor számíthat a szövetség.

A harmadik díjazott Tóth László ny. tű. százados, aki 1978 – 2005-ig szentelte a ranglétra fokozatait megjárva megszerzett szaktudását a tűzoltó hivatásnak. Így vált beosztott tűzoltóból olyan mb. szolgálatparancsnokká, aki kiváló elméleti és gyakorlati szaktudását úgy adta tovább munkatársainak, hogy közben ő maga is részt vett a mindennapok kihívásaiban. Kiváló munkát végzett a Pázmándi Önkéntes Tűzoltó Egyesületben, melynek munkáját elnökként irányította, hangsúlyt fektetve a jövő tűzoltóinak képzésére, az utánpótlás biztosítására. Ez az egyesület által elért sikerekben is megmutatkozik.

A kitüntetések után szolgálati érmek átadása következett.

40 éves szolgálati érmet kapott: Márvány Gábor ny. tű. alezredes (Mór ÖTE Önkormányzati Tűzoltóság)
A 25 éves szolgálati érmet Mihály István ny. tű. százados (Fehérvárcsurgó ÖTE és Mór Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltóparancsnoka), Udvardi Sándor (VÉD-SZ. Kft. tűzoltóparancsnoka, LTSZ elnök, FMTSZ titkár) és Váradi Endre (Vál ÖTE elnök) érdemelt ki.
20 éves tűzoltói szolgálat után Koczkás József (Pusztaszabolcs ÖTE elnök) ,
10 éves munka után Paska István (Lajoskomárom ÖTE elnök) vehette át az érdemérmet.

A jubileum hivatalos részét ünnepi műsor követte. Először a Fehér Tibor tollából származó „Tűzoltónak lenni” című költeményt hallhattuk Hartl Róbert tű. főhadnagy előadásában, majd Arany János Petőfihez 1847-ben Szalontán írt levelét olvasta fel a váli ÖTE tagja, Vabrik Cintia. Mint minden alkalommal, amikor színre lépnek, ezúttal is üde színfoltját képezték az ünnepségnek Pázmánd gyermektűzoltói. „A tűzoltó a legszebb pálya. Bátor, gyors és ügyes leszek, én bizony tűzoltó leszek” – skandálták a Domak Tiborné által remekül felkészített óvodások, akik azt is elmondták, hogy köszönettel tartozunk a tűzoltóknak azért, hogy képesek értünk tűzbe menni.

Az ünnep műsort követően új helyszínen folytatódtak a jubileumi események. 2013. február 23-tól emléktábla hirdeti az FMKI székesfehérvári épületének homlokzatán Vida Pál emlékét. A nagyformátumú szakemberről szóló megemlékezést nem is tarthatta volna avatottabb személy, mint Csiszár István tű. alezredes, aki méltatta a nagy előd munkásságát. Az emléktáblát a dédunokák, Dr. Bittera István és Dr. Bittera Zoltán, valamint az FMTSZ elnöke, Mihály János ny. tű. ezredes leplezte le, majd koszorúzás következett. És ezzel még mindig nem értek véget az ünnepi események. Van az épület második emeletén egy tanterem, amely a jubileumi közgyűlés napjától a Vida Pál Terem nevet viseli. A névadó életével és munkásságával kapcsolatos relikviákat vitrinbe záró termet Magosi Lajos tű. alezredes, az FMKI igazgatója és Benke Dávid Dénes tű. őrnagy, a Székesfehérvári Tűzoltóparancsnokság parancsnoka adta át rendeltetésének. A tározóban személyes iratok, fényképek, serlegek. Egy tartalmas, gazdag élet emléktárgyai, melyekhez Mihály János és Csiszár István fűzött magyarázatot és észrevételeket. Paál Huba, az újjáalakult szövetség első elnöke pedig azt mondta el, hogy megtiszteltetésnek tartotta annakidején a felkérést erre a feladatra, amelynek munkatársaival együtt szívesen tett eleget.

Az ünnepi aktust Dobson Tibor tű. dandártábornok pohárköszöntője követte, aki bevezetésként Dr. Bakondi György altábornagy, az OKF főigazgatójának üdvözletét tolmácsolta. Mint mondta, nagy múlttal rendelkező szervezet tartja jubileumát, olyan elődök nyomdokaiba lépve, mint gróf Széchenyi Ödön, vagy Vida Pál, akik nyomot hagytak annak a hivatásnak a történelmében, amely nem volt mentes a nehézségektől sem. Mindentől függetlenül tűzoltók maradtunk – mondta, bár változott a ruhánk színe, változtak a jelképek, a vezetők. A veszély viszont a régi maradt, csakúgy, mint a hivatásunk, amely örök: segítséget nyújtani mindazoknak, akik bajban vannak. A biztonság megteremtésén túlmenően – amelyet miniszterelnök úr beszédeiben kiemelt fontosságúnak tart – a közösségformálás a tűzoltók másik feladata, előtérbe helyezve az ifjúság, az utánpótlás ügyét, hogy majdan hasznos tagjai legyenek családjuknak és a hazának. Pohárköszöntője végén Dobson Tibor dandártábornok megköszönte mindazok munkáját, akik bármilyen szinten szolgálják a tűzvédelem ügyét, akik felvállalják a jövő formálásának útját, a fejlődést. Elmondta, hogy az irány, amelyen a szövetség és az egyesületek járnak, helyes irány, ezen kell tovább haladni. Istennek hála, egymásnak segítség! – köszöntéssel kívánt ennek megvalósításához erőt, egészséget.

Az ünnepség után először a Vida Pál-díj kitüntetettjeinek gratuláltam.

Csiszár István ny. tű. alezredes ezt mondta:

Minden elismerésnek örül az ember, főként a koromat nézve. A Vida Pál-díjat külön megtiszteltetésnek érzem, mert ezt az embert én nagyon sokra tartom, nemcsak mint tűzoltót, hanem mint embert is. Kiváló közösségépítő személyiség volt. Tevékenysége miatt nagy tiszteletben tartották őt az egész történelmi Magyarországon. Ez a díj kötelez. Szeretném a magam módján a jövőben is segíteni a szövetséget, a múlt dokumentumainak feltárásával, a tűzoltó hagyományok ápolásával, mert örülök annak, ha ez a szervezet sikeres.

A másik kitűntetett, Tóth László ny. tű. százados a kiemelkedő ereklyék között fogja elhelyezni otthonában az emlékdíjat. Még egy becsben tartott elismerésem van - mondja, egy gyűrű, amit még hivatásosként kaptam 50 éves koromban, de úgy érzem, hogy ez az elismerés az egész munkásságom összefoglalása. Hozzá kell tennem, hogy nem az én érdemem, egyesület van mögötte, mert lehet bármilyen jó elképzelése valakinek, ha nincs, aki megvalósítsa. Emberek kellenek, kapcsolatok, empátia, hogy a közösség erejét felismerjék. A mi 1873-ban alakult egyesületünkben ez szerencsére megvan.

Az immár Vida Pál –díjas Molnár József tű. alezredestől és utána még másoktól, azt is megkérdeztem, hogy mit üzennek, illetve mit kívánnak a jubiláló FMTSZ-nek:

Először is a következő 125 évet – mondta, eredményesen. Azt, hogy legyenek olyan sikeresek, mint amilyen a szövetség, megújulása óta. Az elmúlt több mint 20 év során olyan eredményeket értek el, amire méltán lehetnek büszkék mindazok, akik a szövetség keretében működtek, vagy a tűzoltó mozgalom más területén dolgoztak. Minden jót kívánok nékik, sok sikert szakmai téren, erőt, egészséget és mindent, ami ebbe a kategóriába belefér.

Nagy István, az FMTSZ Felügyelő Bizottságának elnöke:

Hogy mit kívánok? Még 125 évet, legalább. Hozzon a szövetség felelős döntéseket a jövőre vonatkozólag, úgy személyileg, mint pénzügyileg. Anyagias világban élünk. Én úgy gondolom, hogy a pénzügy nagyon fontos. Maradjon meg továbbra is a szövetség tisztasága, úgy kell megválasztani a vezetőket. Olyanok emberek kellenek, akik hivatásosként aktívak voltak, és nyugdíjasként is szívügyüknek tekintik a tűzoltólétet. Úgy gondolom, hogy ezt kell fenntartani és erősíteni a jövőben is.

Magosi Lajos tű. alezredes, FMKI igazgató:

Ennek a hivatásnak nagyon komoly hagyománya van az országban, azon belül Fejér megyében. Azt gondolom, hogy csak annak a szervezetnek van jövője, amelynek van múltja, és azt megbecsüli. A mai ünnep ezt üzeni leginkább mindenkinek. Azt kívánja a hivatás, a szakma, hogy a tűzoltó szövetség a jövőben is helyt tudjon állni minden egyes tagszervezetével az ország tűzvédelmének biztosításához, egyre inkább bevonva a fiatalokat ebbe a munkába, hogy a szövetség be tudja tölteni küldetését.

A kérdést feltettem Dobson Tibor tű. dandártábornok úrnak is. Ő ezt válaszolta: Az egyik legszervezettebb szövetség a Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség. Fontosnak tartom, hogy megőrizte a likviditást, hiszen működőképes szövetség. Mindenki tudja, hogy ma nagyon nehéz gazdasági körülmények között kell dolgoznia az önkéntes mozgalmaknak, ezen belül az önkéntes tűzoltómozgalomnak is. Fejér megyében olyan egyesületeket lehet látni, amelyek országosan ismertek az eredményeik miatt, mint például Pázmánd, csak egyet említve. Én alapvetően elismeréssel tudok csak szólni az elvégzett munkáról, hiszen azok a kollegák, kolleganők, fiatalok, gyerekek, akik részei a megye közbiztonságának, mindent megérdemelnek: köszönetet, támogatást.

A tűzoltó egyesületek és a szövetség legfőbb gondja most nem kimondottan az eszközök beszerzésében rejlik, hanem a működés biztosításában. Ez az év, döntő év. Meg kell őriznünk országosan, így Fejér megyében is az egyesületek működőképességét, 2014-ben pedig a költségvetés tervezésekor el kell érnünk a legalább 400 millió forintos állami támogatás visszaállítását, ami 2002-ben már megvolt, csak azóta sajnos leapadt. Ellenkező esetben én óriási veszélyt látok az egyesületek életképességének megőrzésében.

Ezen túlmenően, nem az állami támogatás az egyetlen lehetőség a fejlődésre, működésre, hanem a pályázatok is. Nem tartom helyesnek azt, hogy az 1100 tűzoltó egyesületből 2012-ben 2013 évre összesen 90 tűzoltó egyesület pályázott a civil alapprogram keretén belül. Roppant kevés ez a szám. Az egyesületek nem tudják, vagy nem ismerték fel ennek a lehetőségét, pedig ott több százezer, vagy több millió forintot lehet működésre pályázni. Ahhoz, hogy az állami támogatás termékeny talajra hulljon, ahhoz nekünk, önkéntes tűzoltóknak – az vagyok magam is Szentendrén – magunknak is dolgozni, pályázni kell, akkor is, ha nehéz pályázni, mert nagyon bonyolult, bürokratikus feltételek vannak, de az állami pénzt nem adják ingyen.

A tűzoltó egyesületek, szövetségek jelentősége nemcsak a közbiztonságban, a tűzoltásban, műszaki mentésben rejlik, fontos a közösségépítő jelleg is, főként kis településeken. A tűzoltó egyesületek összejövetelek, rendezvények helyszínei, oda járnak sportolni. Aki a közösséget támogatja, az a jövőt támogatja. Aki közénk áll, helyes irányba lép.

Ami pedig az ünnepi közgyűlését illeti, minden a helyén volt. Nekem nagyon tetszettek a gyerekek. Pázmándon már láttam őket, akkor is nagy sikerük volt. El tudnám képzelni őket országos rendezvényen is. Gratulálok a felkészítőknek. Az FMTSZ - nek pedig azt üzenem, hogy továbbra is tegyék azt, amit eddig, hasonló lelkesedéssel, ugyan ilyen optimizmussal, olyan kiváló elnökkel az élen, mint Mihály János, akinek személye úgy gondolom, hogy garancia a sikerre.

Végezetül magát az ünnepeltet, az FMTSZ-t „szólítottam meg”, elnöke, Mihály János ny. tű ezredes által megszemélyesítve:

Sokak munkája összegeződik a mai rendezvény sikerében - mondta. Ebbe beleértendő az előkészület, a lebonyolítás, a szereplők, a készenléti szolgálat és mások tevékenysége. Azon volt mindenki, hogy ez így legyen, pedig akadt váratlan nehézség is. Nagyon tetszik, ahogy Pázmándon foglalkoznak a gyerekekkel, szereplésük mindig siker. Azt pedig azért találtuk ki, hogy a fiatalok is kapjanak szereplési lehetőséget, hogy érezzék, foglalkozunk velük, komolyan vesszük őket.

Ami a szövetség munkáját illeti, tudjuk, hogy mit akarunk, és azt is, hogy miért csináljuk azt, amit csinálunk. Ez nagyon fontos. Nem a problémákat keressük, hanem a megoldását. Szerencsére vannak olyan tagjaink, akikkel nagyon jól lehet együtt dolgozni, hiszen eredményt csak így lehet elérni. Hogy mit kívánnék magunknak? Leginkább azt, hogy az önkéntes tűzoltó egyesületek érezzék a megbecsülést. Nemcsak szóban, hanem tettekben is. Olyan emberek alkotják ezeket az egyesületeket, akiknek nem ez a főállása, szabadidejükben, saját településük biztonságáért hoznak létre egy jó szervezetet, ahol megtanulják a szakma alapjait, ahol közösséget alkotva jól érzik magukat. Hallgassák meg a problémáikat, vegyék komolyan, amit elmondanak! Megérdemlik. Sok sikert és jó egészséget kívánok hozzá mindannyiunknak!

Kovács Lászlóné


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe